Technologia – Wiązary kratowe

Wiązary kratowe

Wiązar kratowy drewniany jest podstawowym elementem konstrukcji dachu. Tradycyjny wiązar z wyglądu przypomina trójkąt. Jego podstawa (pas dolny) stanowi konstrukcję stropu, zaś ramiona (pas górny) – połać dachową. Od ramion wiązara zależy kąt nachylenia dachu. Przestrzeń między pasem dolnym a górnym wypełniają krzyżulce i słupki. W zależności od stopnia obciążenia odpowiednio się je zagęszcza, gdyż one stanowią usztywnienie ramy wiązara.

Połączeniem na wszystkich węzłach wiązara jest płytka kolczasta (element złączny), która pod jednym naciskiem wysokotonowej prasy jest wtłaczana w stykające się doczołowo odpowiednio docięte kawałki drewna. Płytki kolczaste wprasowywane są po obu stronach wiązara na przeciwlegle do siebie. Węzły wiązara nie są przypadkowe, wyznaczają je bardzo dokładne obliczenia inżynieryjne.

Wiązary wykonywane są metodą przemysłową z tarcicy iglastej suszonej komorowo. W zależności od przyjętych norm i stref obciążeń dla konstrukcji dachu (śnieg, wiatr) z uwzględnieniem rodzaju pokrycia dachowego do wiązarów stosuje się optymalne przekroje drewna. Obliczenia wytrzymałościowe dla wiązara są wykonywane przez program inżynierski, zgodnie z regułami Prawa Budowlanego w oparciu o Polską Normę PN-B-03150:2000 oraz Aprobatę techniczną płytek AT-15-4057/2004.

Wiązary nadają różne formy dachu, odpowiednio skratowane mogą rownież tworzyć STROPODACHY.

Wiązary Dachowe Prefabrykowane
Wiązary Attykowe

Zalety wiązarów kratowych

  • lekkość
  • prostota
  • duża nośność
  • szybkość wykonania powtarzalnej konstrukcji
  • brak konieczności wykonania stropu betonowego
  • niewielki koszt konstrukcji stropu i dachu
  • możliwość swobodnego zagospodarowania wnętrza z powodu braku słupów podporowych i ścian nośnych
  • szybki i łatwy montaż
  • długa żywotność konstrukcji

Rodzaje wiązarów kratowych

Różne kształty wiązarów pozwalają na dowolne modelowanie dachu. Dodatkowo wiązary attykowe i mansardowe mogą zostać zaprojektowane wraz z lukarnami.

WIĄZARY ATTYKOWE – stosowane w budynkach z poddaszem użytkowym (dach dwuspadowy).

WIĄZARY MANSARDOWE – stosowane w budynkach z poddaszem użytkowym. Daje możliwość zaprojektowania okien w ścianie poddasza. Świetnie nadają sie jako nadbudowy na płaskich dachach.

WIĄZARY TYPU FINK – stosowane przy rozpiętościach do 30 m. Obniża koszty, gdyż pas dolny zastępuje strop betonowy. Pozwala na dowolne kształtowanie ścian wewnątrz budynku (brak konieczności stosowania ścian nośnych).

WIĄZARY NOŻYCOWE – stosowane do konstruowania pochyłych stropów.

WIĄZARY RAMOWE – tosowane do prefabrykacji hal.

Po zamontowaniu wiązary stanowią kompletną konstrukcje dachu.