Informacje o projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu jest wdrożenie nowego projektu wzorniczego w postaci 2 typów domów w konstrukcji drewnianej/modułowej: domu pasywnego i energooszczędnego.

Nastąpi poszerzenie oferty o nowe, dotąd nieoferowane produkty zabudowy mieszkaniowej, wykonane z opracowanego przez zespół inż. spółki modelu ściany, w którym zastąpiono tradycyjne słupy drewniane z litego drewna skratowanymi słupkami tzw. posi joist. Zastosowanie szkieletu powoduje, iż w przegrodzie eliminujemy mostki termiczne bez dodatkowej izolacji oraz wymiernie ją usztywniamy. Zaprojektowanie funkcjonalno-użytkowej koncepcji architektonicznej, konstrukcyjnej i wzorniczej dla w/w typów domów z wykorzystaniem opracowanego przez spółkę elementu konstrukcji jest kluczowe dla osiągnięcia rezultatu projektu. Lata doświadczeń na rynku w branży, uzasadniają konieczność wprowadzania nowatorskich rozwiązań i unikatowego wzornictwa tak aby na nasyconym rynku wybijać się ze swoją ofertą i osiągać wymierne rezultaty w komercjalizacji i poprawie dochodowości powadzonej działalności gospodarczej przez spółkę HANTVERKARPOOLEN.

Dofinansowanie projektu z UE: 799 520,00 PLN

Wartość projektu: 1 387 649,82 PLN