CE Certification

hantverkarpoolen certyfikat CE ZKP

CE certification is a process of assessing the compliance of product parameters with the requirements specified in the EU New Approach directives. It is necessary to undergo this process for the product to obtain the CE mark. Only then can the product be admitted to trading in the European Economic Area. These directives concern issues related to the safety of use, health protection and environmental protection, define the hazards that the manufacturer should detect and eliminate.

 

Certyfikat CE

Certyfikacja CE to proces oceny zgodności parametrów produktu z wymogami określonymi w unijnych dyrektywach Nowego Podejścia. Przejście tego procesu jest niezbędne, aby wyrób mógł uzyskać znak CE. Dopiero wtedy produkt może zostać dopuszczony do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować.