Projekty

PROJEKTY

konstrukcyjne
i architektoniczne

Firma HANTVERKARPOOLEN INTERIOR wykonuje projekty konstrukcyjne oraz projekty architektoniczne, gotowe do uzyskania pozwolenia na budowę.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY do pozwolenia na budowę sporządzany jest po szczegółowych uzgodnieniach z klientem. Do jego wykonania inwestor jest zobligowany do dostarczenia następujących dokumentów:

  • mapa do celów projektowych
  • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Dokonujemy wszelkich uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu.

PROJEKT

KONSTRUKCYJNY

Wykonywany jest przy użyciu specjalistycznej inżynierskiej aplikacji. Konstruktor tworzy projekt i dokonuje jego optymalizacji, poprzez dobór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, rodzaju i układu wiązarów, przekrojów tarcicy oraz odpowiedniego typu płytek kolczastych.

Program daje możliwość tworzenia symulacji w zakresie obciążeń. Konstruktor może stworzyć wariant najbardziej niebezpieczny dla konstrukcji – symulacja maksymalnego dociążenia w celu obliczeń wytrzymałościowych tarcicy oraz łączników i węzłów. Konstruktor dokonuje analizy sił wewnętrznych, dobiera odpowiedni rodzaj płytki (jej wielkość i długość kolca) oraz oblicza jej optymalne ułożenie. Następnie przygotowuje dla klienta dokładną wycenę zrealizowania projektu. Klient ma możliwość obejrzenia projektu w technice 3D.


Po akceptacji projektu przez inwestora tworzona jest dokumentacja projektowa oraz szczegółowa dokumentacja produkcyjna.